Η Photoglobe ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με την ACTA

Σήμερα, ανακοινώνουμε με χαρά την έναρξη συνεργασίας της Photoglobe με την ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, η Photoglobe γίνεται εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο και θα παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης ACTA για τις ειδικότητες Πιστοποιημένος Φωτογράφος Ψηφιακών Λήψεων και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας.

Οι εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις θα γίνονται κανονικά σε μηνιαία βάση και δικαίωμα να συμμετάσχουν θα έχουν όλοι, σπουδαστές ή μη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής, το κόστος, καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής, δείτε παρακαλώ τη σελίδα μας Πιστοποιήσεις.

Η Photoglobe λειτουργεί από το 2013 στη Θεσσαλονίκη παρέχοντας αποκλειστικά φωτογραφική εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων και μαθημάτων φωτογραφίας. Πέρα από τη νέα δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης γνώσεων, οι σπουδαστές της λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση ενός προγράμματος.

Λογότυπο ACTA - Τεχνοβλαστός ΑΠΘ

Σχετικά με την ACTA

Η ACTA είναι ο Φορέας Πιστοποίησης που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Η ACTA είναι πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.E.Π.) και διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Σκοπός της ACTA είναι να παροχή πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με το κύρος και το όνομα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι πιστοποιήσεις της ACTA είναι οι πρώτες πιστοποιήσεις που εκδίδονται από Εταιρεία Έντασης Γνώσης Ελληνικού Πανεπιστημίου, συνδέοντας την τεχνογνωσία και την έρευνα του Πανεπιστημίου με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Εγγραφείτε στο Newsletter