Αρχική σελίδα / Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Trustindex Reviews

Αποκτήστε τώρα μια πιστοποίηση για τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας μέσα από το πρόγραμμα πιστοποιήσεων για φωτογράφους και επαγγελματίες ψηφιακών μέσων της Photoglobe.

Η Photoglobe, ως εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο των αναγνωρισμένων φορέων πιστοποιήσεων ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Certiport, προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης των πανελλαδικά και παγκοσμίως αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων.

Πλεονεκτήματα των πιστοποιήσεων


Επαγγελματική αξιοπιστία

Υποψήφιοι πελάτες ή μελλοντικοί εργοδότες διασφαλίζονται για την ποιότητα των υπηρεσιών σας και της τεχνικής δεξιότητας και της εξειδίκευσης σας.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Η απόκτηση μιας πιστοποίησης σας διαφοροποιεί απέναντι σε άλλους επαγγελματίες και δείχνει την αποδεδειγμένη δέσμευση και αφοσίωση στο αντικείμενό σας.

Ενίσχυση αποτελεσματικότητας

Αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε σύγχρονα εργαλεία και σε τεχνικές στρατηγικής γίνεστε πιο αποτελεσματικοί στη δουλειάς σας.

Αύξηση απολαβών

Η πλειοψηφία των πελατών κατανοούν το υψηλότερο κόστος που σχετίζεται με την εξειδικευμένη εκπαίδευση και προτιμούν επαγγελματίες που διαθέτουν πιστοποιήσεις του κλάδου.

Οφέλη επιχειρήσεων

Η επένδυση μιας επιχείρησης σε πιστοποιήσεις βοηθά στην διατήρηση των εργαζομένων, βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, ή και παραγόμενων προϊόντων, καθώς και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών.

Έχετε ερωτήσεις;

Καλέστε μας στο 694 973 7942 για να σας βοηθήσουμε και να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας.

Οργανισμοί και φορείς πιστοποίησης


ACTA – Τεχνοβλαστός ΑΠΘ

Η ACTA – Τεχνοβλαστός ΑΠΘ είναι ο φορέας πιστοποίησης, που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με σκοπό να παρέχει πιστοποιήσεις δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού και συστημάτων διεθνών προτύπων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι πιστοποιήσεις της ACTA είναι οι πρώτες πιστοποιήσεις που εκδίδονται από Εταιρεία Έντασης Γνώσης Ελληνικού Πανεπιστημίου, συνδέοντας την τεχνογνωσία και την έρευνα του Πανεπιστημίου με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Η ACTA είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και αναγνωρισμένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Ε.ΣΥ.Δ.

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) είναι ορισμένο από την ελληνική κυβέρνηση ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) αριθ. 765/2008.

Το Ε.ΣΥ.Δ. αξιολογεί την τεχνική επάρκεια, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και επαλήθευσης όπως επίσης και των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.

Certiport

Η Certiport, εταιρεία της Pearson VUE, διαχειρίζεται το πρόγραμμα πιστοποιήσεων της Adobe και αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο προγραμμάτων σπουδών μάθησης, τεστ πρακτικής και εξετάσεων πιστοποίησης πληροφορικής.

Η Certiport παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης πιστοποίησης, παράδοσης και διαχείρισης προγραμμάτων μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου με περισσότερα από 15.000 εξουσιοδοτημένα κέντρων εξετάσεων Certiport παγκοσμίως.

Adobe

Η Adobe Inc. είναι η κορυφαία εταιρεία που ειδικεύεται σε λογισμικό δημιουργίας και δημοσίευσης  γραφικών, φωτογραφίας, εικονογράφησης, κινούμενων εικόνων, πολυμέσων και βίντεο, κινηματογραφικών ταινιών και εκτύπωσης. Στα κορυφαία προϊόντα της περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Adobe Photoshop.