Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 26 Απριλίου 2024

Εκδότης του ιστότοπου photoglobe.gr είναι η Photoglobe Learning Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο «Photoglobe» και με αντικείμενο εργασιών τις υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της επιχείρησης είναι 802347644 (Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς) και ο αριθμός της στο Γ.Ε.ΜΗ 174760606000. Η Photoglobe εδρεύει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Θεσσαλονίκη 546 24.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν κάθε πώληση υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου της Photoglobe με URL https://photoglobe.gr (στο εξής ο «ιστότοπος»).

Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, η Photoglobe έχει κάθε δικαίωμα τερματισμού της πρόσβασης του χρήστη στο ιστότοπου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποίησης. H Photoglobe δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραβίαση της νομίμου λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου από τους χρήστες/πελάτες αυτού.

Η Photoglobe διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ιστότοπού της. Η Photoglobe αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω ιστοσελίδας του ιστότοπου. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχει ήδη κάνει ο χρήστης.

1. Πληροφορίες, υπηρεσίες, διαθεσιμότητα

H Photoglobe δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της Photoglobe και τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ιστότοπου.

Η Photoglobe μπορεί να καταργήσει ή να αλλάξει τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Η Photoglobe επιφυλάσσεται και δε δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών της παραγγελίας, η Photoglobe ενημερώνει τον χρήστη σε εύλογο χρονικό διάστημα με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο τέλεσης.

Ο χρήστης εγκρίνει με αποστολή e-mail το νέο χρόνο τέλεσης. Σε περίπτωση μη έγκρισης από το χρήστη η παραγγελία ακυρώνεται.

2. Τιμολογιακή πολιτική

Οι τιμές του ιστότοπου μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση χρεώνεται το ποσό που αναγράφεται στην παραγγελία του, την ώρα της παραγγελίας.

Όλες οι τιμές των υπηρεσιών, εκτός της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ύψους 24%.

3. Περιορισμός ευθύνης

Η Photoglobe συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Photoglobe στο πλαίσιο των συναλλαγών της από τον ιστότοπο ενημερώνει τον πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση η Photoglobe αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Photoglobe προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η Photoglobe δε δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό.

Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η Photoglobe κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Η Photoglobe δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον ιστότοπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του ιστότοπου.

4. Ευθύνη του χρήστη

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του ιστότοπου σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη.

Η Photoglobe δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης.

Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, e-mail, τηλέφωνο, μήνυμα κλπ. στις online φόρμες επικοινωνίας και φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς νόμους και ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται ο ιστότοπος με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί το ιστότοπο για:

  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Photoglobe ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
  • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα παραπάνω εκτός των τυχόν ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

5. Δικαιώματα πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου που αναρτάται από την Photoglobe συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Photoglobe, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, ή η ελεύθερη χρήση τους δεν περιορίζεται από το νόμο.

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Photoglobe η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση για σκοπό εμπορικό ή μη του περιεχομένου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον ιστότοπο.

Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο photoglobe.gr για ενημέρωση είναι κατοχυρωμένα και προστατεύονται από νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

6. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Photoglobe μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους.

Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά με ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενο των αυτών των ιστοσελίδων ή πηγών δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχό της Photoglobe.

Ως αποτέλεσμα, η Photoglobe δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων.

7. Προσωπικά δεδομένα

Η Photoglobe δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και συμμορφώνεται απόλυτα με το Ν. 2472/1997 και το γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (2016/679/ΕΕ).

Η αναγκαία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη γίνεται με βάση τους περιορισμούς που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Ο χρήστης δίνει τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή της παραγγελίας.

Στη περίπτωση καταχώρησης ελλιπών στοιχείων η Photoglobe διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας χωρίς ειδοποίηση.

Η Photoglobe δεσμεύεται για τη μη χρήση των στοιχείων για άλλους λόγους και τη μη γνωστοποίηση τους σε τρίτους εκτός εάν απαιτηθεί από τον νόμο, δικαστική απόφαση ή άλλη κρατική αρχή.

8. Ασφάλεια

Η Photoglobe αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ιστότοπου της Photoglobe επιτυγχάνεται με την εφαρμογή καθιερωμένων μεθόδων και διαδικασιών λειτουργίας για την προστασία των στοιχείων των χρηστών και την ασφαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Η διεύθυνση IP κάθε χρήστη που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, αξιοποιείται αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους και λόγους ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της Photoglobe στοιχεία που αφορούν αριθμούς πιστωτικών καρτών.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

9. Δίκαιο και δικαιοδοσία

Η χρήση του ιστότοπου καθώς και οι συμβάσεις για την αγορά υπηρεσιών μέσω αυτού διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου υπόκειται στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης.